EGZAMINY 2018

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił "Harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2018 r." Egzaminy w Delegaturach UKE w Poznaniu i Zielonej Górze rozkładają się następująco. 

 1.  23.02.2018r.  godz. 13.00  Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54
 2. 24.03.2018r.  godz.    9.00  Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12
 3. 01.06.2018r.  godz. 13.00  Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54
 4. 30.06.2018r.  godz.    9.00  Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12
 5. 20.10.2018r.  godz.    9.00  Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12
 6. 26.10.2018r.  godz. 13.00  Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54