Nowy transciver w klubie

W czwartek 13.grudnia nasz Klub odwiedzili nas Czesław SP3EOL iWojtek SP5MXW. W imieniu Radioreaktywacji przekazali nam transciver Alinco DX-SR9E, który jest główną nagrodą w rywalizacji klubów w zakresie szkolenia młodzieży. Nasza zeszłoroczna akcja wśród drużyn Hufica ZHP Wolsztyn otrzymała aprobatę komisji konkursowej. Radiostację przekażemy w użytkowanie Harcerskiemu Klubowi Łączności, który powstał w wyniku naszej zeszłorocznej akcji. W obecności Komendanta Hufca z rąk Wojtka SP5MXW nagrodę odebrała Kasia SQ3K.